PHP Toplu SMS API Kodları

PHP ile TOPLU SMS API Kod ve Hazır Script Örnekleri

 • PHP - XML POST - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME
  <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  $postUrl='http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php';
  $MUSTERİNO=''; //5 haneli müşteri numarası
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';    
  $ORGINATOR="";    
  
  $TUR='Normal'; // Normal yada Turkce
  $ZAMAN='2014-04-07 10:00:00';
  
  $mesaj1='Bu bir test mesajidir.';
  $numara1='5554443322';
  $numara2='5553334422';
  
  $xmlString='data=<sms>
  <kno>'. $MUSTERİNO .'</kno>
  <kulad>'. $KULLANICIADI .'</kulad>
  <sifre>'.$SIFRE .'</sifre>
  <gonderen>'. $ORGINATOR .'</gonderen>
  <mesaj>'. $mesaj1 .'</mesaj>
  <numaralar>'. $numara1.','. $numara2.'</numaralar>
  <tur>'. $TUR .'</tur>
  </sms>';
  
  // Xml içinde aşağıdaki alanlarıda gönderebilirsiniz.
  //<zaman>'. $ZAMAN.'</zaman> İleri tarih için kullanabilirsiniz
  
  $Veriler = $xmlString;
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Veriler);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
  $response = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  echo $response;
  ?>
  
 • PHP - XML POST - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME
  <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  $postUrl='http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.php';
  $MUSTERINO='';
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';   
  $ORGINATOR='';  
  
  $TUR='Normal'; // Normal yada Turkce
  $ZAMAN='2014-04-07 10:00:00'; 
  
  
  $numara1='5354447775';
  $mesaj1='Bu birinci telefona gonderdigim mesaj';
  $numara2='5410002221';
  $mesaj2='Bu ikinci telefona gonderdigim mesaj';
  
  $xmlString='data=<sms>
  <kno>'. $MUSTERINO .'</kno> 
  <kulad>'. $KULLANICIADI .'</kulad> 
  <sifre>'.$SIFRE .'</sifre>  
  <gonderen>'. $ORGINATOR .'</gonderen> 
  <telmesajlar>   
  <telmesaj>      
    <tel>'. $numara1.'</tel><mesaj>'. $mesaj1 .'</mesaj> 
  </telmesaj>  
  <telmesaj>     
    <tel>'. $numara2.'</tel><mesaj>'. $mesaj2 .'</mesaj> 
  </telmesaj>
  </telmesajlar>
  <tur>'. $TUR .'</tur> 
  </sms>'; 
  
  // Xml içinde aşağıdaki alanlarıda gönderebilirsiniz.
  //<zaman>'. $ZAMAN.'</zaman> İleri tarih için kullanabilirsiniz
  
  $Veriler = $xmlString;
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Veriler);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
  $response = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  echo $response;
  ?>
  
 • PHP - XML POST - RAPORLAMA
  <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  $postUrl='http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php';
  $KULLANICIADI=''; 
  $SIFRE='';    
  $OZELKOD='';     //Gönderdiğiniz SMS'in dönen ID'si
  
  $xmlString='data=<smsrapor>
  <kulad>'. $KULLANICIADI .'</kulad> 
  <sifre>'. $SIFRE .'</sifre> 
  <ozelkod>'.$OZELKOD .'</ozelkod>  
  </smsrapor>'; 
  
  $Veriler = $xmlString;
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Veriler);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
  $response = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  echo $response;
  ?>
  


 • PHP - WEB SERVICE - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME
  <?php     
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0"); 
  
  $SOAP = new SoapClient("http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl", array(
  "trace"   => 1,
  "exceptions" => 0));
  
  $MUSTERINO=''; 
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';    
  $ORGINATOR='';    
  $TUR='Normal'; // Normal yada Turkce
  $ZAMAN='';     // İleri tarih için kullanabilirsiniz 2014-04-07 10:00:00
  $ZAMANASIMI=''; // Sms ömrünü belirtir 2014-04-07 15:00:00
  
  $mesaj='Deneme Mesajıdır';
  $numaralar='5554443322,5553332244'; 
  
  $SONUC = $SOAP->TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$ORGINATOR,$numaralar,$mesaj,$ZAMAN,$ZAMANASIMI,$TUR); 
  echo $SONUC;
  ?>
  
 • PHP - WEB SERVICE - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME
  <?php     
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0"); 
  
  $SOAP = new SoapClient("http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl", array(
  "trace"   => 1,
  "exceptions" => 0));
  
  $MUSTERINO=''; 
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';    
  $ORGINATOR='';
  $TUR='Normal'; // Normal yada Turkce
  $ZAMAN='';     // İleri tarih için kullanabilirsiniz 2014-04-07 10:00:00
  $ZAMANASIMI=''; // Sms ömrünü belirtir 2014-04-07 15:00:00
  
  $nu1='5554443322';
  $nu2='5553334422';
  $mesaj1='Deneme Mesajı 1';
  $mesaj2='Deneme Mesajı 2';
  
  $paraNU_ME='{['.$nu1.']['.$mesaj1.']}{['.$nu2.']['.$mesaj2.']}'; // {[numara][mesaj]}
  
  $SONUC = $SOAP->HerBirNumarayaFarkliSmsGonder($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$ORGINATOR,$paraNU_ME,$ZAMAN,$ZAMANASIMI,$TUR); 
  echo $SONUC;
  ?>
  
 • PHP - WEB SERVICE - RAPORLAMA VE BİLGİ İŞLEMLERİ
  <?php     
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0"); 
  
  $SOAP = new SoapClient("http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl", array(
  "trace"   => 1,
  "exceptions" => 0));
  
  $MUSTERINO=''; 
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';    
  
  echo "<b>SMS ID'ye GORE RAPOR ALMA:</b><br/><pre>";
  $smsid=''; //Mesajınızı gönderdikten sonra dönen SMS ID
  $numara=''; // Boş bırakırsanız SMS ID'ye ait tüm numaraların raporu gelir.
  $SONUC = $SOAP->RaporSorgula($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$smsid,$numara); 
  print_r($SONUC);
  echo "</pre>"; 
  
  echo "<b>TARIHE GORE RAPOR ALMA:</b><br/><pre>";
  $zaman='2013-11-07'; //Format= 2013-10-30
  $SONUC = $SOAP->GunlukRaporSorgula($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$zaman); 
  print_r($SONUC);
  echo "</pre>"; 
  
  echo "<b>ÜYE ve BAKİYE SORGULAMA:</b><br/><pre>";
  $SONUC = $SOAP->UyeBilgisiSorgula($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE); 
  print_r( trim($SONUC));
  echo "</pre>"; 
  
  echo "<b>ORJINATOR OLUSTURMA:</b><br/><pre>";
  $orji=''; //11 karakteri geçemez, boşluklar dahil. Türkçe karakter kullanılamaz.
  $aciklama='';
  $SONUC = $SOAP->OrjinatorGonder($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$orji,$aciklama); 
  print_r($SONUC);
  echo "</pre>"; 
  
  echo "<b>ORJINATORlERI CEKME ve SORGULAMA:</b><br/><pre>";
  $orji=''; // Oluşturduğunuz orjinatörün durumunu sorgular . Eğer boş bırakırsanız sisteme kayıtlı orjinatörleri çekersiniz.
  $SONUC = $SOAP->OrjinatorSorgula($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$orji); 
  print_r($SONUC);
  echo "</pre>"; 
  ?>