ASP.NET TOPLU SMS API KODLARI

ASP.NET üzerinde gerçekleştirilmiş API hizmetlerimizin örneklerine aşağıdan erişebilirsiniz

 1. ASP CLASSIC
  XML POST - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME
  Asp.Net sms gönderme api

  <%
  Response.ContentType = "text/html"
  Response.AddHeader "Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"
  Response.CodePage = 65001
  Response.CharSet = "UTF-8"
  
  Dim postURL,MUSTERINO,KULLANICIADI,SIFRE,ORJINATOR,TUR
  postURL="http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php"
  MUSTERINO="" '5 haneli müşteri numarası
  KULLANICIADI=""
  SIFRE=""
  ORJINATOR=""
  TUR="Normal" 'Normal yada Turkce
  
  Dim numara1,numara2,mesaj,zaman,zamanasimi
  mesaj="Bu bir test mesajidir." 'Mesajınızın eksik gitmemesi için Kullanım Kılavuzundaki karakter kodları ile gönderim yapınız.
  numara1="5554443322"
  numara2="5553332211"
  zaman="2014-04-07 10:00:00"
  
  Dim XMLSTR
  XMLSTR ="data=<sms><kno>" & MUSTERINO & "</kno>" &_
      "<kulad>" & KULLANICIADI & "</kulad>" &_
      "<sifre>" & SIFRE & "</sifre>" &_
      "<gonderen>" & ORJINATOR & "</gonderen>" &_
          "<mesaj>" & mesaj & "</mesaj>" &_
        "<numaralar>" & numara1 & "," & numara2 & "</numaralar>"& _
          "<tur>" & TUR & "</tur>" &_
          "</sms>"
  
      ' Xml içinde aşağıdaki alanlarıda gönderebilirsiniz.
      ' "<zaman>" & zaman & "</zaman>" &_ İleri tarih için kullanabilirsiniz
  
  Dim vatan_xml
  Set vatan_xml=Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
  vatan_xml.Open "POST", postURL, False
  vatan_xml.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
  vatan_xml.Send XMLSTR
  Response.Write(vatan_xml.responseText)
  %>
  
 2. ASP CLASSIC - XMLPOST - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME
  <%
  Response.ContentType = "text/html"
  Response.AddHeader "Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"
  Response.CodePage = 65001
  Response.CharSet = "UTF-8"
  
  Dim postURL,MUSTERINO,KULLANICIADI,SIFRE,ORJINATOR,TUR
  postURL="http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.php"
  MUSTERINO=""
  KULLANICIADI=""
  SIFRE=""
  ORJINATOR=""
  TUR="Normal" 'Normal yada Turkce
  
  Dim numara1,numara2,mesaj1,mesaj2,zaman,zamanasimi
  numara1="5554443322"
  mesaj1="Merhaba Deneme Mesajidir 5554443322"     'Mesajınızın eksik gitmemesi için Pdf'deki karakter kodları ile gönderim yapınız.
  numara2="5553332211"
  mesaj2="Merhaba Deneme Mesajidir 5553332211"
  
  zaman="2014-04-07 10:00:00"
  
  Dim XMLSTR
  XMLSTR ="data=<sms><kno>" & MUSTERINO & "</kno>" &_
      "<kulad>" & KULLANICIADI & "</kulad>" &_
      "<sifre>" & SIFRE & "</sifre>" &_
      "<gonderen>" & ORJINATOR & "</gonderen>" &_
      "<telmesajlar>" &_
        "<telmesaj><tel>" & numara1 & "</tel><mesaj>" & mesaj1 & "</mesaj></telmesaj>" &_
          "<telmesaj><tel>" & numara2 & "</tel><mesaj>" & mesaj2 & "</mesaj></telmesaj>" &_
          "</telmesajlar>" &_
          "<tur>" & TUR & "</tur>" &_
          "</sms>"
  
      ' Xml içinde aşağıdaki alanlarıda gönderebilirsiniz.
      ' "<zaman>" & zaman & "</zaman>" &_ İleri tarih için kullanabilirsiniz
  
  Dim vatan_xml
  Set vatan_xml=Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
  vatan_xml.Open "POST", postURL, False
  vatan_xml.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
  vatan_xml.Send XMLSTR
  Response.Write(vatan_xml.responseText)
  %>
  
 3. ASP CLASSIC - XMLPOST - RAPOR ÇEKME
  <%
  Response.ContentType = "text/html"
  Response.AddHeader "Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"
  Response.CodePage = 65001
  Response.CharSet = "UTF-8"
  
  Dim postURL,KULLANICIADI,SIFRE,OZELKOD
  postURL="http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php"
  
  KULLANICIADI=""
  SIFRE=""
  OZELKOD="" 'SMS gönderdikten sonra dönen Özelkod
  
  Dim XMLSTR
  XMLSTR ="data=<smsrapor>" &_
      "<kulad>" & KULLANICIADI & "</kulad>" &_
      "<sifre>" & SIFRE & "</sifre>" &_
      "<ozelkod>" & OZELKOD & "</ozelkod>" &_
          "</smsrapor>"
  
  Dim vatan_xml
  Set vatan_xml=Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
  vatan_xml.Open "POST", postURL, False
  vatan_xml.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
  vatan_xml.Send XMLSTR
  Response.Write(vatan_xml.responseText)
  %>
  


 4. ASP CLASSIC - WEBSERVIS - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME
  <%
  Response.ContentType = "text/html"
  Response.AddHeader "Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"
  Response.CodePage = 65001
  Response.CharSet = "UTF-8"
  
   Function WebServiseBaglan(SOAPXML)
      Set vatan_xml=Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
      vatan_xml.Open "POST", postURL, False
      vatan_xml.setRequestHeader "Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"
      vatan_xml.Send SOAPXML
      Response.Write(vatan_xml.responseText)
   End Function
  
  postURL="http://panel.vatansms.com/webservis/service.php"
  
  MUSTERINO=""
  KULLANICIADI=""
  SIFRE=""
  ORGINATOR=""
  TUR="Normal" ' Normal yada Turkce
  ZAMAN="" 'İleri tarih için kullanabilirsiniz 2014-01-10 10:00:00
  
  mesaj="Deneme|61|mesajidir" 'Mesajınızın eksik gitmemesi için Pdf'deki karakter kodları ile gönderim yapınız.
  numara1="5554443322"
  numara2="5443332211"
  numaralar=numara1&","&numara2
  
  TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>"&_
  "<soap:Envelope xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xmlns:xsd=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:soap=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"">"&_
  "<soap:Body>"&_
  "<TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder xmlns="""&postURL&""">"&_
  "<kullanicino>"&MUSTERINO&"</kullanicino>"&_
  "<kullaniciadi>"&KULLANICIADI&"</kullaniciadi>"&_
  "<sifre>"&SIFRE&"</sifre>"&_
  "<orjinator>"&ORGINATOR&"</orjinator>"&_
  "<numaralar>"&numaralar&"</numaralar>"&_
  "<mesaj>"&mesaj&"</mesaj>"&_
  "<zaman>"&ZAMAN&"</zaman>"&_
  "<tip>"&TUR&"</tip>"&_
  "</TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder>"&_
  "</soap:Body>"&_
  "</soap:Envelope>"
  
  WebServiseBaglan(TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder)
  %>
  
 5. ASP CLASSIC - WEBSERVIS - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME
  <%
  Response.ContentType = "text/html"
  Response.AddHeader "Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"
  Response.CodePage = 65001
  Response.CharSet = "UTF-8"
  
   Function WebServiseBaglan(SOAPXML)
      Set vatan_xml=Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
      vatan_xml.Open "POST", postURL, False
      vatan_xml.setRequestHeader "Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"
      vatan_xml.Send SOAPXML
      Response.Write(vatan_xml.responseText)
   End Function
  
  postURL="http://panel.vatansms.com/webservis/service.php"
  
  MUSTERINO=""
  KULLANICIADI=""
  SIFRE=""
  ORGINATOR=""
  TUR="Normal" ' Normal yada Turkce
  ZAMAN="" 'İleri tarih için kullanabilirsiniz 2014-01-10 10:00:00
  
  numara1="5554443322"
  mesaj1="Deneme|61|mesajidir|61|5554443322" 'Mesajınızın eksik gitmemesi için kullanım klavuzundaki karakter kodları ile gönderim yapınız.
  numara2="5553332211"
  mesaj2="Deneme|61|mesajidir|61|5553332211"
  
  mesajnumara="{["&numara1&"]["&mesaj1&"]}{["&numara2&"]["&mesaj2&"]}"
  
  HerBirNumarayaFarkliSmsGonder = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>"&_
  "<soap:Envelope xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xmlns:xsd=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:soap=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"">"&_
  "<soap:Body>"&_
  "<HerBirNumarayaFarkliSmsGonder xmlns="""&postURL&""">"&_
  "<kullanicino>"&MUSTERINO&"</kullanicino>"&_
  "<kullaniciadi>"&KULLANICIADI&"</kullaniciadi>"&_
  "<sifre>"&SIFRE&"</sifre>"&_
  "<orjinator>"&ORGINATOR&"</orjinator>"&_
  "<numaramesaj>"&mesajnumara&"</numaramesaj>"&_
  "<zaman>"&ZAMAN&"</zaman>"&_
  "<tip>"&TUR&"</tip>"&_
  "</HerBirNumarayaFarkliSmsGonder>"&_
  "</soap:Body>"&_
  "</soap:Envelope>"
  
  WebServiseBaglan(HerBirNumarayaFarkliSmsGonder)
  %>
  
 6. ASP CLASSIC - WEBSERVIS - RAPOR VE BİLGİ İŞLEMLERİ
  <%
  Response.ContentType = "text/html"
  Response.AddHeader "Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"
  Response.CodePage = 65001
  Response.CharSet = "UTF-8"
  
   Function WebServiseBaglan(SOAPXML)
      Set vatan_xml=Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
      vatan_xml.Open "POST", postURL, False
      vatan_xml.setRequestHeader "Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"
      vatan_xml.Send SOAPXML
      Response.Write(vatan_xml.responseText)
   End Function
  postURL="http://panel.vatansms.com/webservis/service.php"
  
  MUSTERINO=""
  KULLANICIADI=""
  SIFRE=""
  '-------------------------------------------------------------------------------------------------
  Response.write("<b>SMS ID'ye GORE RAPOR ALMA:</b><br/><pre>")
  ozelkod="" 'SMS gönderdikten sonra dönen Özelkod
  numararapor="" 'Özelkod'a ait tüm SMS'lerin raporu için boş bırakınız.
  
  RaporSorgula = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>"&_
  "<soap:Envelope xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xmlns:xsd=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:soap=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"">"&_
  "<soap:Body>"&_
  "<RaporSorgula xmlns="""&postURL&""">"&_
  "<MUSTERINO>"&MUSTERINO&"</MUSTERINO>"&_
  "<kullaniciadi>"&KULLANICIADI&"</kullaniciadi>"&_
  "<sifre>"&SIFRE&"</sifre>"&_
  "<ozelid>"&ozelkod&"</ozelid>"&_
  "<numara>"&numararapor&"</numara>"&_
  "</RaporSorgula>"&_
  "</soap:Body>"&_
  "</soap:Envelope>"
  WebServiseBaglan(RaporSorgula)
  Response.write("</pre>")
  '-------------------------------------------------------------------------------------------------
  Response.write("<b>TARIHE GORE RAPOR ALMA:</b><br/><pre>")
  tarih="2014-01-30"
  
  GunlukRaporSorgula = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>"&_
  "<soap:Envelope xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xmlns:xsd=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:soap=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"">"&_
  "<soap:Body>"&_
  "<GunlukRaporSorgula xmlns="""&postURL&""">"&_
  "<MUSTERINO>"&MUSTERINO&"</MUSTERINO>"&_
  "<kullaniciadi>"&KULLANICIADI&"</kullaniciadi>"&_
  "<sifre>"&SIFRE&"</sifre>"&_
  "<tarih>"&tarih&"</tarih>"&_
  "</GunlukRaporSorgula>"&_
  "</soap:Body>"&_
  "</soap:Envelope>"
  WebServiseBaglan(GunlukRaporSorgula)
  Response.write("</pre>")
  '-------------------------------------------------------------------------------------------------
  Response.write("<b>ÜYE ve BAKİYE SORGULAMA:</b><br/><pre>")
  
  UyeBilgisiSorgula = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>"&_
  "<soap:Envelope xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xmlns:xsd=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:soap=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"">"&_
  "<soap:Body>"&_
  "<UyeBilgisiSorgula xmlns="""&postURL&""">"&_
  "<MUSTERINO>"&MUSTERINO&"</MUSTERINO>"&_
  "<kullaniciadi>"&KULLANICIADI&"</kullaniciadi>"&_
  "<sifre>"&SIFRE&"</sifre>"&_
  "</UyeBilgisiSorgula>"&_
  "</soap:Body>"&_
  "</soap:Envelope>"
  WebServiseBaglan(UyeBilgisiSorgula)
  Response.write("</pre>")
  '-------------------------------------------------------------------------------------------------
  Response.write("<b>ORJINATOR OLUSTURMA:</b><br/><pre>")
  orji="" '11 karakteri geçemez, boşluklar dahil. Türkçe karakter kullanılamaz.
  aciklama=""
  OrjinatorGonder = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>"&_
  "<soap:Envelope xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xmlns:xsd=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:soap=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"">"&_
  "<soap:Body>"&_
  "<OrjinatorGonder xmlns="""&postURL&""">"&_
  "<MUSTERINO>"&MUSTERINO&"</MUSTERINO>"&_
  "<kullaniciadi>"&KULLANICIADI&"</kullaniciadi>"&_
  "<sifre>"&SIFRE&"</sifre>"&_
  "<orjinator>"&orji&"</orjinator>"&_
  "<aciklama>"&aciklama&"</aciklama>"&_
  "</OrjinatorGonder>"&_
  "</soap:Body>"&_
  "</soap:Envelope>"
  WebServiseBaglan(OrjinatorGonder)
  Response.write("</pre>")
  '-------------------------------------------------------------------------------------------------
  Response.write("<b>ORJINATORlERI CEKME ve SORGULAMA:</b><br/><pre>")
  orji1="" 'Boş bırakırsanız orjinatörlerin tümünü çeker
  OrjinatorSorgula = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>"&_
  "<soap:Envelope xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xmlns:xsd=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:soap=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"">"&_
  "<soap:Body>"&_
  "<OrjinatorSorgula xmlns="""&postURL&""">"&_
  "<MUSTERINO>"&MUSTERINO&"</MUSTERINO>"&_
  "<kullaniciadi>"&KULLANICIADI&"</kullaniciadi>"&_
  "<sifre>"&SIFRE&"</sifre>"&_
  "<orjinator>"&orji1&"</orjinator>"&_
  "</OrjinatorSorgula>"&_
  "</soap:Body>"&_
  "</soap:Envelope>"
  WebServiseBaglan(OrjinatorSorgula)
  Response.write("</pre>")
  %>
  
Her Mesaj , Yeni Bir Fırsat!
İş Ortaklığı Formu
Fiyat Al
İş Ortaklığı
Ara