C# SMS Gönderme API Örnek Scriptleri - C# ile SMS kodu

Ücretsiz C# Sms Api Servisimiz ile XmlPost ve WebServis ile gönderme doküman ve kullanım örnekleri

  C# SMS Api Entegrasyonu

 1. Sisteminize kolayca entegre edebileceğiniz C# Sms Api servisimiz ile kendi yazılımınız üzerinden müşterilerinize otomatik mesaj gönderme imkanı elde edin. Otomatik işlem bilgisi, zamanlanmış doğum günü hatırlatma veya toplu sms gönderimi gibi birçok avantaj elde edeceğiniz C Sharp SMS API scripti örnek ve dokümanlarımızı inceleyin.
  C sms gönderme api


  Ücretsiz üyelik oluşturarak Api hizmetimizi deneme fırsatını şimdi değerlendirin.
  VatanSMS aboneliği ve Api hizmetimizi denemek tamamen ücretsizdir.
  Oluşturacağınız üyelik herhangi bir taahhüt içermez.
  Deneyin! C# SMS API servisimizi size hediye edeceğimiz sms kredinizle deneyin. Satın almak veya herhangi bir ödeme yapma zorunluluğunuz yok!
  ŞİMDİ DENEME HESABI AÇ ve DENE


 2. C# - XML POST - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME

   private void gonder_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        //kno.Text= MÜŞTERİ NUMARASI
        //kad.Text= KULLANICI ADI
        //ksifre.Text= ŞİFRE
        //orjinator.Text= ORJİNATÖR (ONAYLI VE TAM DOĞRU OLMALIDIR)
  
        //xml içerisinde aşağıdaki gibi değerleri gönderebilirsiniz..
        //<zaman>2014-04-17 08:30:00</zaman>//sms gitmeye başlama zamanı
        //<zamanasimi>2014-04-17 10:30:00</zamanasimi>//son gönderim deneme zamanı
        string tur="Normal";
        if (turkce.Checked==true)tur="Turkce";
        string sms1N = "data=<sms><kno>" + kno.Text + "</kno><kulad>" + kad.Text + "</kulad><sifre>" + ksifre.Text + "</sifre>" +
          "<gonderen>" + orjinator.Text + "</gonderen>" +
          "<mesaj>" + mesaj.Text + "</mesaj>" +
          "<numaralar>" + numaralar.Text + "</numaralar>" +
          "<tur>" + tur + "</tur></sms>";
        cevap.Text = XmlPost("http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php", sms1N);
      }
  
      private string XmlPost(string PostAddress, string xmlData)
      {
        using (WebClient wUpload = new WebClient())
        {
          wUpload.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
          Byte[] bPostArray = Encoding.UTF8.GetBytes(xmlData);
          Byte[] bResponse = wUpload.UploadData(PostAddress, "POST", bPostArray);
          Char[] sReturnChars = Encoding.UTF8.GetChars(bResponse);
          string sWebPage = new string(sReturnChars);
          return sWebPage;
        }
      }
  

  C# - XML POST - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME

  private void gonder_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        //kno.Text= MÜŞTERİ NUMARASI
        //kad.Text= KULLANICI ADI
        //ksifre.Text= ŞİFRE
        //orjinator.Text= ORJİNATÖR (ONAYLI VE TAM DOĞRU OLMALIDIR)
  
        //xml içerisinde aşağıdaki gibi değerleri gönderebilirsiniz..
        //<zaman>2014-04-17 08:30:00</zaman>//sms gitmeye başlama zamanı
        //<zamanasimi>2014-04-17 10:30:00</zamanasimi>//son gönderim deneme zamanı
        string tur = "Normal";
        if (turkce.Checked == true) tur = "Turkce";
        string smsNN = "data=<sms><kno>" + kno.Text + "</kno><kulad>" + kad.Text + "</kulad><sifre>" + ksifre.Text + "</sifre>" +
        "<gonderen>" + orjinator.Text + "</gonderen>" +
        "<telmesajlar>" +
        "<telmesaj><tel>" + numara1.Text + "</tel><mesaj>" + mesaj1.Text + "</mesaj></telmesaj>" +
        "<telmesaj><tel>" + numara2.Text + "</tel><mesaj>" + mesaj2.Text + "</mesaj></telmesaj>" +
        "</telmesajlar>" +
        "<tur>" + tur + "</tur></sms>";
        cevap.Text = XmlPost("http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.php", smsNN);
      }
      private string XmlPost(string PostAddress, string xmlData)
      {
        using (WebClient wUpload = new WebClient())
        {
          wUpload.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
          Byte[] bPostArray = Encoding.UTF8.GetBytes(xmlData);
          Byte[] bResponse = wUpload.UploadData(PostAddress, "POST", bPostArray);
          Char[] sReturnChars = Encoding.UTF8.GetChars(bResponse);
          string sWebPage = new string(sReturnChars);
          return sWebPage;
        }
      }
  

  C# - XML POST - RAPORLAMA İŞLEMLERİ

  private string XmlPost(string PostAddress, string xmlData)
      {
        using (WebClient wUpload = new WebClient())
        {
          wUpload.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
          Byte[] bPostArray = Encoding.UTF8.GetBytes(xmlData);
          Byte[] bResponse = wUpload.UploadData(PostAddress, "POST", bPostArray);
          Char[] sReturnChars = Encoding.UTF8.GetChars(bResponse);
          string sWebPage = new string(sReturnChars);
          return sWebPage;
        }
      }
  
      private void sorgula_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        //kad.Text= KULLANICI ADI
        //ksifre.Text= ŞİFRE
  
        string smsRapor = "data=<smsrapor><kulad>" + kad.Text + "</kulad><sifre>" + ksifre.Text + "</sifre>" +
        "<ozelkod>" + ozelkod.Text + "</ozelkod></smsrapor>";
        cevap.Text = XmlPost("http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php", smsRapor);
      }
  


  C# - WERSERVIS - TÜM İŞLEMLER

 3. WebServis URL: http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl
  Projenize WebReferences olarak bu URLyi girdiğinizde tüm işlemlere erişim sağlanmaktadır. İndirme merkezinden örnek projeleri indirerek direkt kullanmaya başlayabilirsiniz.

  Aşağıdan WebServisin XML çıktısına göz atabilirsiniz...
  This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
  <definitions xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:OztekSmsWebService" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="urn:OztekSmsWebService">
  <types>
  <xsd:schema targetNamespace="urn:OztekSmsWebService">
  <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"/>
  </xsd:schema>
  </types>
  <message name="TekSmsiBirdenCokNumarayaGonderRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="orjinator" type="xsd:string"/>
  <part name="numaralar" type="xsd:string"/>
  <part name="mesaj" type="xsd:string"/>
  <part name="zaman" type="xsd:DateTime"/>
  <part name="zamanasimi" type="xsd:DateTime"/>
  <part name="tip" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="TekSmsiBirdenCokNumarayaGonderResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="HerBirNumarayaFarkliSmsGonderRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="orjinator" type="xsd:string"/>
  <part name="numaramesaj" type="xsd:string"/>
  <part name="zaman" type="xsd:DateTime"/>
  <part name="zamanasimi" type="xsd:DateTime"/>
  <part name="tip" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="HerBirNumarayaFarkliSmsGonderResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="SmsiptaletRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="ozelid" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="SmsiptaletResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="OrjinatorGonderRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="orjinator" type="xsd:string"/>
  <part name="aciklama" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="OrjinatorGonderResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="RaporSorgulaRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="ozelid" type="xsd:string"/>
  <part name="numara" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="RaporSorgulaResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="UyeBilgisiSorgulaRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="UyeBilgisiSorgulaResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="OrjinatorSorgulaRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="orjinator" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="OrjinatorSorgulaResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="GunlukRaporSorgulaRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="tarih" type="xsd:Date"/>
  </message>
  <message name="GunlukRaporSorgulaResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="ikitariharasisorgulaXMLverRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="baslangictarih" type="xsd:Date"/>
  <part name="bitistarih" type="xsd:Date"/>
  </message>
  <message name="ikitariharasisorgulaXMLverResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <portType name="OztekSmsWebServicePortType">
  <operation name="TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder">
  <documentation>
  Aciklama bir adet sabit mesaj bir yada birden cok kisiye gonderilir. Örneğin 5354447711,5415524155,5457851144... bu numaralara bir seferde "Merhabalar sayin musterimiz" Şeklinde sms yollayabilirsiniz. <br> Zaman:yyyy-mm-dd hh-dd-ss
  </documentation>
  <input message="tns:TekSmsiBirdenCokNumarayaGonderRequest"/>
  <output message="tns:TekSmsiBirdenCokNumarayaGonderResponse"/>
  </operation>
  <operation name="HerBirNumarayaFarkliSmsGonder">
  <documentation>
  Aciklama: Her bir mesaj farklı kullanicilara iletilme durumudur. Musteriye ozel mesaj yada benzeri durumlarda kullanilir. Ornek gonderim: <br>{[5354447711][Merhaba bu ilk kisiye gideecek mesaj]}<br>{[5415524155][Bu da ikinci kisiye gidecek olan mesaj]}
  </documentation>
  <input message="tns:HerBirNumarayaFarkliSmsGonderRequest"/>
  <output message="tns:HerBirNumarayaFarkliSmsGonderResponse"/>
  </operation>
  <operation name="Smsiptalet">
  <documentation>
  ileri tarihli gonderilen smsleri iptal etmek icin kullaniniz
  </documentation>
  <input message="tns:SmsiptaletRequest"/>
  <output message="tns:SmsiptaletResponse"/>
  </operation>
  <operation name="OrjinatorGonder">
  <documentation>
  Uzerinize kayitli kullaniciya yeni bir Orjinator tanimlama islemidir. 11 karakterden az belgeleyebileceginiz ve turkce karakter icermeyen gonderen adi gonderiniz
  </documentation>
  <input message="tns:OrjinatorGonderRequest"/>
  <output message="tns:OrjinatorGonderResponse"/>
  </operation>
  <operation name="RaporSorgula">
  <documentation>
  Mesaj gonderiminde sonlanan id den sonraki zamanlarda gidisatini sorgulama servisidir.
  </documentation>
  <input message="tns:RaporSorgulaRequest"/>
  <output message="tns:RaporSorgulaResponse"/>
  </operation>
  <operation name="UyeBilgisiSorgula">
  <documentation>
  Kullanicinin Uye bilgilerini ve kalan kontor sayisini verir
  </documentation>
  <input message="tns:UyeBilgisiSorgulaRequest"/>
  <output message="tns:UyeBilgisiSorgulaResponse"/>
  </operation>
  <operation name="OrjinatorSorgula">
  <documentation>Gonderilen Orjinatorun durumunu sorgular</documentation>
  <input message="tns:OrjinatorSorgulaRequest"/>
  <output message="tns:OrjinatorSorgulaResponse"/>
  </operation>
  <operation name="GunlukRaporSorgula">
  <documentation>
  yyyy-MM-dd formatinda verilen gun icersindeki tum mesajlariniz durumlariyla beraber listelenir. Bu durum zaman alabilir.
  </documentation>
  <input message="tns:GunlukRaporSorgulaRequest"/>
  <output message="tns:GunlukRaporSorgulaResponse"/>
  </operation>
  <operation name="ikitariharasisorgulaXMLver">
  <documentation>
  yyyy-MM-dd formatinda verilen 2 tarih arasında ki tum mesajlariniz durumlariyla beraber listelenir. Bu durum zaman alabilir.
  </documentation>
  <input message="tns:ikitariharasisorgulaXMLverRequest"/>
  <output message="tns:ikitariharasisorgulaXMLverResponse"/>
  </operation>
  </portType>
  <binding name="OztekSmsWebServiceBinding" type="tns:OztekSmsWebServicePortType">
  <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <operation name="TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="HerBirNumarayaFarkliSmsGonder">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#HerBirNumarayaFarkliSmsGonder" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:HerBirNumarayaFarkliSmsGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:HerBirNumarayaFarkliSmsGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="Smsiptalet">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#Smsiptalet" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:Smsiptalet" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:Smsiptalet" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="OrjinatorGonder">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#OrjinatorGonder" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:OrjinatorGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:OrjinatorGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="RaporSorgula">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#RaporSorgula" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:RaporSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:RaporSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="UyeBilgisiSorgula">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#UyeBilgisiSorgula" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:UyeBilgisiSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:UyeBilgisiSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="OrjinatorSorgula">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#OrjinatorSorgula" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:OrjinatorSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:OrjinatorSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="GunlukRaporSorgula">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#GunlukRaporSorgula" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:GunlukRaporSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:GunlukRaporSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="ikitariharasisorgulaXMLver">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#ikitariharasisorgulaXMLver" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:ikitariharasisorgulaXMLver" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:ikitariharasisorgulaXMLver" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  </binding>
  <service name="OztekSmsWebService">
  <port name="OztekSmsWebServicePort" binding="tns:OztekSmsWebServiceBinding">
  <soap:address location="http://panel.vatansms.com/webservis/service.php"/>
  </port>
  </service>
  </definitions>
  
Her Mesaj , Yeni Bir Fırsat!
İş Ortaklığı Formu
Fiyat Al
İş Ortaklığı
Ara