PHP SMS Gönderme API Scripti - PhP ile SMS Onay

Ücretsiz PHP Sms Api Servisimiz ile Müşterilerinize Toplu SMS veya Anlık Doğrulama Kodu yollayın

  Ücretsiz PHP SMS Api Entegrasyonu

  Sisteminize kolayca entegre edebileceğiniz PhP Sms Api servisimiz ile müşterilerinize şifre doğrulama, otomatik onay veya bilgi mesajları gönderin. Toplu sms gönderimi gibi birçok avantaj elde edeceğiniz Php SMS API scripti örnek ve dokümanlarımızı inceleyin.
  php sms gönderme api


  Ücretsiz üyelik oluşturarak Api hizmetimizi deneme fırsatını şimdi değerlendirin.
  VatanSMS aboneliği ve Api hizmetimizi denemek tamamen ücretsizdir.
  Oluşturacağınız üyelik herhangi bir taahhüdü içermez.
  Risk yok! PHP SMS API servisimizi size hediye edeceğimiz sms kredinizle deneyin. Satın almak veya herhangi bir ödeme yapma zorunluluğunuz yok!
  ŞİMDİ ÜCRETSİZ ÜYE OL ve DENE

  PHP XML POST - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME

 1. <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  $postUrl='http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php';
  $MUSTERİNO=''; //5 haneli müşteri numarası
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';
  $ORGINATOR="";
  
  $TUR='Normal'; // Normal yada Turkce
  $ZAMAN='2014-04-07 10:00:00';
  
  $mesaj1='Bu bir test mesajidir.';
  $numara1='5554443322';
  $numara2='5553334422';
  
  $xmlString='data=<sms>
  <kno>'. $MUSTERİNO .'</kno>
  <kulad>'. $KULLANICIADI .'</kulad>
  <sifre>'.$SIFRE .'</sifre>
  <gonderen>'. $ORGINATOR .'</gonderen>
  <mesaj>'. $mesaj1 .'</mesaj>
  <numaralar>'. $numara1.','. $numara2.'</numaralar>
  <tur>'. $TUR .'</tur>
  </sms>';
  
  // Xml içinde aşağıdaki alanlarıda gönderebilirsiniz.
  //<zaman>'. $ZAMAN.'</zaman> İleri tarih için kullanabilirsiniz
  
  $Veriler = $xmlString;
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Veriler);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
  $response = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  echo $response;
  ?>
  
 2. PHP XML POST - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME

 3. <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  $postUrl='http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.php';
  $MUSTERINO='';
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';
  $ORGINATOR='';
  
  $TUR='Normal'; // Normal yada Turkce
  $ZAMAN='2014-04-07 10:00:00';
  
  
  $numara1='5354447775';
  $mesaj1='Bu birinci telefona gonderdigim mesaj';
  $numara2='5410002221';
  $mesaj2='Bu ikinci telefona gonderdigim mesaj';
  
  $xmlString='data=<sms>
  <kno>'. $MUSTERINO .'</kno>
  <kulad>'. $KULLANICIADI .'</kulad>
  <sifre>'.$SIFRE .'</sifre>
  <gonderen>'. $ORGINATOR .'</gonderen>
  <telmesajlar>
  <telmesaj>
    <tel>'. $numara1.'</tel><mesaj>'. $mesaj1 .'</mesaj>
  </telmesaj>
  <telmesaj>
    <tel>'. $numara2.'</tel><mesaj>'. $mesaj2 .'</mesaj>
  </telmesaj>
  </telmesajlar>
  <tur>'. $TUR .'</tur>
  </sms>';
  
  // Xml içinde aşağıdaki alanlarıda gönderebilirsiniz.
  //<zaman>'. $ZAMAN.'</zaman> İleri tarih için kullanabilirsiniz
  
  $Veriler = $xmlString;
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Veriler);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
  $response = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  echo $response;
  ?>
  
 4. PHP XML POST - RAPORLAMA

 5. <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  $postUrl='http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php';
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';
  $OZELKOD='';     //Gönderdiğiniz SMS'in dönen ID'si
  
  $xmlString='data=<smsrapor>
  <kulad>'. $KULLANICIADI .'</kulad>
  <sifre>'. $SIFRE .'</sifre>
  <ozelkod>'.$OZELKOD .'</ozelkod>
  </smsrapor>';
  
  $Veriler = $xmlString;
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Veriler);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
  $response = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  echo $response;
  ?>
  


 6. PHP WEB SERVICE - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME

 7. <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
  
  $SOAP = new SoapClient("http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl", array(
  "trace"   => 1,
  "exceptions" => 0));
  
  $MUSTERINO='';
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';
  $ORGINATOR='';
  $TUR='Normal'; // Normal yada Turkce
  $ZAMAN='';     // İleri tarih için kullanabilirsiniz 2014-04-07 10:00:00
  $ZAMANASIMI=''; // Sms ömrünü belirtir 2014-04-07 15:00:00
  
  $mesaj='Deneme Mesajıdır';
  $numaralar='5554443322,5553332244';
  
  $SONUC = $SOAP->TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$ORGINATOR,$numaralar,$mesaj,$ZAMAN,$ZAMANASIMI,$TUR);
  echo $SONUC;
  ?>
  
 8. PHP WEB SERVICE - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME

 9. <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
  
  $SOAP = new SoapClient("http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl", array(
  "trace"   => 1,
  "exceptions" => 0));
  
  $MUSTERINO='';
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';
  $ORGINATOR='';
  $TUR='Normal'; // Normal yada Turkce
  $ZAMAN='';     // İleri tarih için kullanabilirsiniz 2014-04-07 10:00:00
  $ZAMANASIMI=''; // Sms ömrünü belirtir 2014-04-07 15:00:00
  
  $nu1='5554443322';
  $nu2='5553334422';
  $mesaj1='Deneme Mesajı 1';
  $mesaj2='Deneme Mesajı 2';
  
  $paraNU_ME='{['.$nu1.']['.$mesaj1.']}{['.$nu2.']['.$mesaj2.']}'; // {[numara][mesaj]}
  
  $SONUC = $SOAP->HerBirNumarayaFarkliSmsGonder($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$ORGINATOR,$paraNU_ME,$ZAMAN,$ZAMANASIMI,$TUR);
  echo $SONUC;
  ?>
  
 10. PHP WEB SERVICE - RAPORLAMA VE BİLGİ İŞLEMLERİ

 11. <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
  
  $SOAP = new SoapClient("http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl", array(
  "trace"   => 1,
  "exceptions" => 0));
  
  $MUSTERINO='';
  $KULLANICIADI='';
  $SIFRE='';
  
  echo "<b>SMS ID'ye GORE RAPOR ALMA:</b><br/><pre>";
  $smsid=''; //Mesajınızı gönderdikten sonra dönen SMS ID
  $numara=''; // Boş bırakırsanız SMS ID'ye ait tüm numaraların raporu gelir.
  $SONUC = $SOAP->RaporSorgula($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$smsid,$numara);
  print_r($SONUC);
  echo "</pre>";
  
  echo "<b>TARIHE GORE RAPOR ALMA:</b><br/><pre>";
  $zaman='2013-11-07'; //Format= 2013-10-30
  $SONUC = $SOAP->GunlukRaporSorgula($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$zaman);
  print_r($SONUC);
  echo "</pre>";
  
  echo "<b>ÜYE ve BAKİYE SORGULAMA:</b><br/><pre>";
  $SONUC = $SOAP->UyeBilgisiSorgula($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE);
  print_r( trim($SONUC));
  echo "</pre>";
  
  echo "<b>ORJINATOR OLUSTURMA:</b><br/><pre>";
  $orji=''; //11 karakteri geçemez, boşluklar dahil. Türkçe karakter kullanılamaz.
  $aciklama='';
  $SONUC = $SOAP->OrjinatorGonder($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$orji,$aciklama);
  print_r($SONUC);
  echo "</pre>";
  
  echo "<b>ORJINATORlERI CEKME ve SORGULAMA:</b><br/><pre>";
  $orji=''; // Oluşturduğunuz orjinatörün durumunu sorgular . Eğer boş bırakırsanız sisteme kayıtlı orjinatörleri çekersiniz.
  $SONUC = $SOAP->OrjinatorSorgula($MUSTERINO,$KULLANICIADI,$SIFRE,$orji);
  print_r($SONUC);
  echo "</pre>";
  ?>
  
Her Mesaj , Yeni Bir Fırsat!
İş Ortaklığı Formu
Fiyat Al
İş Ortaklığı
Ara