HTTP GET-PUSH TOPLU SMS API KODLARI

C# üzerinde gerçekleştirilmiş API hizmetlerimizin örneklerine aşağıdan erişebilirsiniz

 1. HTTP GET - YÖNTEMİYLE İŞLEMLER
 2. ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU GÜNLÜK SORGULAMA
  ÖRNEK: http://panel.vatansms.com/panel/smstakipeski.php?kul_ad=*****&sifre=****&kno=****&tarih=2014-04-20
  kul_ad=Kullanıcı adınız - sifre=Şifreniz - kno=Üye kodunuz
  tarih=Sorgulamak istediğiniz günün tarihidir. Format(YYYY-mm-dd) şeklinde olmalıdır

 3. ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU ÖZELKOD İLE SORGULAMA
  ÖRNEK: http://panel.vatansms.com/panel/smstakipayagoresor.php?kul_ad=***&sifre=***&kno=***&ayyil=042013&ozelkod=2131111 kul_ad=Kullanıcı adınız - sifre=Şifreniz - kno=Üye kodunuz
  ayyil=Sorgulamak istediğiniz smsin gönderildiği ay ve yılı. Format(mmYYYY "042013") şeklinde olmalıdır. ozelkod=Her sms gönderiminde site tarafından verilen özel id dir.
 4. GET METODU İLE SMS GÖNDERME
  ÖRNEK: http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1N.php?kno=1001000&kul_ad=VATAN&sifre=Şifre123&gonderen=VATANSMS&mesaj=Merhaba bu bir test mesajidir.&numaralar=5050000000,5300000000&zaman=2014-04-12 13:00:00&zamanasimi=2014-04-12 19:00:00&tur=Normal

 5. GET METODU İLE SMS DURUMU SORGULAMA
  ÖRNEK: http://panel.vatansms.com/panel/smstakip.php?kno=1001000&kul_ad=VATAN&sifre=Şifre123&ozelkod=199199

 6. GET METODU İLE KULLANICI BİLGİ VE BAKİYESİNİ SORGULAMA
  http://panel.vatansms.com/panel/kullanicibilgi.php?kul_ad=VATAN&sifre=Şifre123

 7. GET METODU İLE ORJİNATÖR(Gönderen Adı) ALMA
  http://panel.vatansms.com/panel/orjinatorliste.php?kno=1001000&kulad=VATAN&sifre=Şifre123

 8. PUSH - YÖNTEMİYLE RAPOR BEKLEME
  <%
  'data XML YAPISI
  data="<rapor> <sistemid>18</sistemid> <sonuc>1</sonuc> <sonucaciklama>iletildi</sonucaciklama> <sonuctarih>2015-04-27 12:51:36</sonuctarih> <ekbilgi>905432236070</ekbilgi> </rapor>"
      data="<rapor>"&_
      "<sistemid>62</sistemid>"&_
      "<sonuc>1</sonuc>"&_
      "<sonucaciklama>iptal sebebi</sonucaciklama>"&_
      "<sonuctarih>15.01.2012 14:35:46</sonuctarih>"&_
      "<ekbilgi>855555555</ekbilgi>"&_
      "</rapor>"
  %>
  --------------------------------------------------------------------------------------
  <%
  'ÖRNEK KULLANIM
  'BU KODLARI YERLEŞTİRDİĞİNİZ URL'Yİ PANELİNİZDE API RAPOR BÖLÜMÜNE GİRİNİZ!
  'SUNUCUMUZ API İLE YAPTIĞINIZ TÜM GÖNDERİLERİN RAPORUNU BU URL'YE GÖNDERECEKTİR.
      data=Request.Form("data")
    Set objXML= Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
      objXML.async = False
      objXML.loadXML(data)
      If objXML.parseError.errorcode<>0 Then
   error handling code
               Response.Write("HATAXML")
      Else
            Dim node
    For Each node in objXML.selectSingleNode("/customer/first_name").childNodes
      sResult = sResult & node.xml
    Next
      sistemID=objXML.selectSingleNode("/rapor/sistemid").childNodes(0).text
      sonuc=objXML.selectSingleNode("/rapor/sonuc").childNodes(0).text
      sonucaciklama=objXML.selectSingleNode("/rapor/sonucaciklama").childNodes(0).text
      sonuctarih=objXML.selectSingleNode("/rapor/sonuctarih").childNodes(0).text
      ekbilgi=objXML.selectSingleNode("/rapor/ekbilgi").childNodes(0).text
              If sonuc="1" Then
              Response.Write("Olumlu Durum: "&sonucaciklama)
              else
              Response.Write("Olumsuz Durum: "&sonucaciklama)
              End if
              Response.Write("OK") 'İŞLEME ALINDI İSE OK DEĞERİ DÖNDÜRÜLİDİR.
  
      End if
      else
      Response.Write("HATA") ' İŞLEM HATA ALIRSA SUNUCUMUZ TEKRAR DENER
  End if
  %>
  
Her Mesaj , Yeni Bir Fırsat!
İş Ortaklığı Formu
Fiyat Al
İş Ortaklığı
Ara