VB.NET ile SMS Gönderme - Visual Basic Sms Api Örnekleri

Ücretsiz VB.NET Toplu Sms Api örnekleri - Visual Basic XML POST ve WEB Service ile SMS gönderme işlemleri

  Ücretsiz Visual Basic SMS Api Entegrasyonu

 1. VatanSMS ile sisteminize kolayca entegre edebileceğiniz VB.NET / Visual Basic Sms Api servisimiz ile müşterilerinize giriş doğrulama kodu, otomatik onay veya bilgi mesajları gönderin. Toplu sms gönderimi gibi birçok avantaj elde edeceğiniz VB SMS API örnek ve dokümanlarımızı inceleyin.
  Visual Basic sms gönderme


  Ücretsiz üyelik oluşturarak Api hizmetimizi deneme fırsatını şimdi değerlendirin.
  VatanSMS aboneliği ve Api hizmetimizi denemek tamamen ücretsizdir.
  Oluşturacağınız üyelik herhangi bir taahhüdü içermez.
  Risk yok! VB SMS API servisimizi size hediye edeceğimiz sms kredinizle deneyin. Satın almak veya herhangi bir ödeme yapma zorunluluğunuz yok!
  ŞİMDİ ÜCRETSİZ ÜYE OL ve DENE

 2. VISUAL BASIC XML POST - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME

 3. Public Class ana
  
    Private Sub gonder_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles gonder.Click
      'kno.Text= MÜŞTERİ NO
      'kad.Text= MÜŞTERİ KULLANICI ADI
      'ksifre.Text= MÜŞTERİ ŞİFRESİ
      'xml içerisinde aşağıdaki gibi değerleri gönderebilirsiniz..
      '<zaman>2014-04-17 08:30:00</zaman>//sms gitmeye başlama zamanı
  
      Dim tur As String = "Normal"
      If turkce.Checked = True Then
        tur = "Turkce"
      End If
      Dim sms1N As String = String.Empty
      sms1N += "data=<sms><kno>" + kno.Text + "</kno><kulad>" + kad.Text + "</kulad><sifre>" + ksifre.Text + "</sifre>" +
          "<gonderen>" + orjinator.Text + "</gonderen>" +
          "<mesaj>" + mesaj.Text + "</mesaj>" +
          "<numaralar>" + numaralar.Text + "</numaralar>" +
          "<tur>" + tur + "</tur></sms>"
      Using oWeb As New System.Net.WebClient()
        oWeb.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
        Dim bytArguments As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(sms1N)
        Dim bytRetData As Byte() = oWeb.UploadData("http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php", "POST", bytArguments)
        cevap.Text = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(bytRetData)
      End Using
    End Sub
  
  End Class
  
 4. VISUAL BASIC XML POST - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME

 5. Public Class ana
  
    Private Sub gonder_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles gonder.Click
      'kno.Text= MÜŞTERİ NO
      'kad.Text= MÜŞTERİ KULLANICI ADI
      'ksifre.Text= MÜŞTERİ ŞİFRESİ
      'xml içerisinde aşağıdaki gibi değerleri gönderebilirsiniz..
      '<zaman>2014-04-17 08:30:00</zaman>//sms gitmeye başlama zamanı
  
      Dim tur As String = "Normal"
      If turkce.Checked = True Then
        tur = "Turkce"
      End If
      Dim smsNN As String = String.Empty
      smsNN += "data=<sms><kno>" + kno.Text + "</kno><kulad>" + kad.Text + "</kulad><sifre>" + ksifre.Text + "</sifre>" +
      "<gonderen>" + orjinator.Text + "</gonderen>" +
      "<telmesajlar>" +
      "<telmesaj><tel>" + numara1.Text + "</tel><mesaj>" + mesaj1.Text + "</mesaj></telmesaj>" +
      "<telmesaj><tel>" + numara2.Text + "</tel><mesaj>" + mesaj2.Text + "</mesaj></telmesaj>" +
      "</telmesajlar>" +
      "<tur>" + tur + "</tur></sms>"
      Using oWeb As New System.Net.WebClient()
        oWeb.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
        Dim bytArguments As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(smsNN)
        Dim bytRetData As Byte() = oWeb.UploadData("http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.php", "POST", bytArguments)
        cevap.Text = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(bytRetData)
      End Using
  
    End Sub
  End Class
  
  
 6. VISUAL BASIC XML POST - RAPORLAMA

 7. Public Class ana
  
    Private Sub sorgula_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles sorgula.Click
  
      Dim smsRapor As String = String.Empty
      smsRapor += "data=<smsrapor><kulad>" + kad.Text + "</kulad><sifre>" + ksifre.Text + "</sifre>" +
       "<ozelkod>" + ozelkod.Text + "</ozelkod></smsrapor>"
  
      Using oWeb As New System.Net.WebClient()
        oWeb.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
        Dim bytArguments As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(smsRapor)
        Dim bytRetData As Byte() = oWeb.UploadData("http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php", "POST", bytArguments)
        cevap.Text = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(bytRetData)
      End Using
    End Sub
  End Class
  
  


 8. VISUAL BASIC WEB SERVICE - TÜM İŞLEMLER

 9. WEB SERVICE URL: http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl
  Projenize WebReferences olarak bu URLyi girdiğinizde tüm işlemlere erişim sağlanmaktadır. İndirme merkezinden örnek projeleri indirerek direkt kullanmaya başlayabilirsiniz.

  Aşağıdan WebServisin XML çıktısına göz atabilirsiniz...
  This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
  <definitions xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:OztekSmsWebService" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="urn:OztekSmsWebService">
  <types>
  <xsd:schema targetNamespace="urn:OztekSmsWebService">
  <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"/>
  </xsd:schema>
  </types>
  <message name="TekSmsiBirdenCokNumarayaGonderRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="orjinator" type="xsd:string"/>
  <part name="numaralar" type="xsd:string"/>
  <part name="mesaj" type="xsd:string"/>
  <part name="zaman" type="xsd:DateTime"/>
  <part name="zamanasimi" type="xsd:DateTime"/>
  <part name="tip" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="TekSmsiBirdenCokNumarayaGonderResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="HerBirNumarayaFarkliSmsGonderRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="orjinator" type="xsd:string"/>
  <part name="numaramesaj" type="xsd:string"/>
  <part name="zaman" type="xsd:DateTime"/>
  <part name="zamanasimi" type="xsd:DateTime"/>
  <part name="tip" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="HerBirNumarayaFarkliSmsGonderResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="SmsiptaletRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="ozelid" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="SmsiptaletResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="OrjinatorGonderRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="orjinator" type="xsd:string"/>
  <part name="aciklama" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="OrjinatorGonderResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="RaporSorgulaRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="ozelid" type="xsd:string"/>
  <part name="numara" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="RaporSorgulaResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="UyeBilgisiSorgulaRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="UyeBilgisiSorgulaResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="OrjinatorSorgulaRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="orjinator" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="OrjinatorSorgulaResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="GunlukRaporSorgulaRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="tarih" type="xsd:Date"/>
  </message>
  <message name="GunlukRaporSorgulaResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="ikitariharasisorgulaXMLverRequest">
  <part name="kullanicino" type="xsd:integer"/>
  <part name="kullaniciadi" type="xsd:string"/>
  <part name="sifre" type="xsd:string"/>
  <part name="baslangictarih" type="xsd:Date"/>
  <part name="bitistarih" type="xsd:Date"/>
  </message>
  <message name="ikitariharasisorgulaXMLverResponse">
  <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <portType name="OztekSmsWebServicePortType">
  <operation name="TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder">
  <documentation>
  Aciklama bir adet sabit mesaj bir yada birden cok kisiye gonderilir. Örneğin 5354447711,5415524155,5457851144... bu numaralara bir seferde "Merhabalar sayin musterimiz" Şeklinde sms yollayabilirsiniz. <br> Zaman:yyyy-mm-dd hh-dd-ss
  </documentation>
  <input message="tns:TekSmsiBirdenCokNumarayaGonderRequest"/>
  <output message="tns:TekSmsiBirdenCokNumarayaGonderResponse"/>
  </operation>
  <operation name="HerBirNumarayaFarkliSmsGonder">
  <documentation>
  Aciklama: Her bir mesaj farklı kullanicilara iletilme durumudur. Musteriye ozel mesaj yada benzeri durumlarda kullanilir. Ornek gonderim: <br>{[5354447711][Merhaba bu ilk kisiye gideecek mesaj]}<br>{[5415524155][Bu da ikinci kisiye gidecek olan mesaj]}
  </documentation>
  <input message="tns:HerBirNumarayaFarkliSmsGonderRequest"/>
  <output message="tns:HerBirNumarayaFarkliSmsGonderResponse"/>
  </operation>
  <operation name="Smsiptalet">
  <documentation>
  ileri tarihli gonderilen smsleri iptal etmek icin kullaniniz
  </documentation>
  <input message="tns:SmsiptaletRequest"/>
  <output message="tns:SmsiptaletResponse"/>
  </operation>
  <operation name="OrjinatorGonder">
  <documentation>
  Uzerinize kayitli kullaniciya yeni bir Orjinator tanimlama islemidir. 11 karakterden az belgeleyebileceginiz ve turkce karakter icermeyen gonderen adi gonderiniz
  </documentation>
  <input message="tns:OrjinatorGonderRequest"/>
  <output message="tns:OrjinatorGonderResponse"/>
  </operation>
  <operation name="RaporSorgula">
  <documentation>
  Mesaj gonderiminde sonlanan id den sonraki zamanlarda gidisatini sorgulama servisidir.
  </documentation>
  <input message="tns:RaporSorgulaRequest"/>
  <output message="tns:RaporSorgulaResponse"/>
  </operation>
  <operation name="UyeBilgisiSorgula">
  <documentation>
  Kullanicinin Uye bilgilerini ve kalan kontor sayisini verir
  </documentation>
  <input message="tns:UyeBilgisiSorgulaRequest"/>
  <output message="tns:UyeBilgisiSorgulaResponse"/>
  </operation>
  <operation name="OrjinatorSorgula">
  <documentation>Gonderilen Orjinatorun durumunu sorgular</documentation>
  <input message="tns:OrjinatorSorgulaRequest"/>
  <output message="tns:OrjinatorSorgulaResponse"/>
  </operation>
  <operation name="GunlukRaporSorgula">
  <documentation>
  yyyy-MM-dd formatinda verilen gun icersindeki tum mesajlariniz durumlariyla beraber listelenir. Bu durum zaman alabilir.
  </documentation>
  <input message="tns:GunlukRaporSorgulaRequest"/>
  <output message="tns:GunlukRaporSorgulaResponse"/>
  </operation>
  <operation name="ikitariharasisorgulaXMLver">
  <documentation>
  yyyy-MM-dd formatinda verilen 2 tarih arasında ki tum mesajlariniz durumlariyla beraber listelenir. Bu durum zaman alabilir.
  </documentation>
  <input message="tns:ikitariharasisorgulaXMLverRequest"/>
  <output message="tns:ikitariharasisorgulaXMLverResponse"/>
  </operation>
  </portType>
  <binding name="OztekSmsWebServiceBinding" type="tns:OztekSmsWebServicePortType">
  <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <operation name="TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="HerBirNumarayaFarkliSmsGonder">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#HerBirNumarayaFarkliSmsGonder" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:HerBirNumarayaFarkliSmsGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:HerBirNumarayaFarkliSmsGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="Smsiptalet">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#Smsiptalet" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:Smsiptalet" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:Smsiptalet" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="OrjinatorGonder">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#OrjinatorGonder" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:OrjinatorGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:OrjinatorGonder" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="RaporSorgula">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#RaporSorgula" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:RaporSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:RaporSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="UyeBilgisiSorgula">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#UyeBilgisiSorgula" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:UyeBilgisiSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:UyeBilgisiSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="OrjinatorSorgula">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#OrjinatorSorgula" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:OrjinatorSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:OrjinatorSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="GunlukRaporSorgula">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#GunlukRaporSorgula" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:GunlukRaporSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:GunlukRaporSorgula" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  <operation name="ikitariharasisorgulaXMLver">
  <soap:operation soapAction="urn:testnamespace#ikitariharasisorgulaXMLver" style="rpc"/>
  <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:ikitariharasisorgulaXMLver" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </input>
  <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="urn:ikitariharasisorgulaXMLver" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </output>
  </operation>
  </binding>
  <service name="OztekSmsWebService">
  <port name="OztekSmsWebServicePort" binding="tns:OztekSmsWebServiceBinding">
  <soap:address location="http://panel.vatansms.com/webservis/service.php"/>
  </port>
  </service>
  </definitions>
  
Her Mesaj , Yeni Bir Fırsat!
İş Ortaklığı Formu
Fiyat Al
İş Ortaklığı
Ara